Syster Sol – Inte Som Det Verkar

Lynx Pictures
Director: Jonas Andréen
Story: Isabel Sandblom, Jonas Andréen
Cinematography: Joakim S. Hammond, Niklas Lärka
Actors: Joakim Lagerqvist, Jenna Nurmi
Set Designer: Malin Simonsson
Illustrations: Björn Rydén
Post-Production: Niklas Lärka, Jonas Andréen

Like us on Facebook and support reggae music!

Posted in Videos

Tagged: ,